Επικοινωνία

Κεντρικά γραφεία

Διεύθυνση: Θέμιδος 20 Τ.Κ. 177 78 Ταύρος

Tel: +30 210 9531260-1 (09:00-17:00)

Fax: +30 210 9510380

email: info@rutech.gr