Λύσεις

RUTECH-SOLUTIONS
Η RUTECH Energy Systems παρέχει λύσεις τροφοδοσίας που καλύπτουν τους τομείς των Φωτοβολταϊκών σταθμών , των Data Center, λύσεων Dc, Ηλεκτρομηχανολογικά,  Υ/Σ Μέσης Τάσης και Custom Made Solutions. Οι λύσεις είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες κάθε τομέα.

Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί

Solar Solutions

 • Διασυνδεδεμένα συστήματα
 • Αυτόνομα συστήματα
 • Υβριδικά αυτόνομα συστήματα
περισσότερα–>

Data Centers

Data Center

 • Ασθενή/Ισχυρά
 • Πυρανίχνευση
 • Διαχείριση
περισσότερα–>

Λύσεις DC

DC

 • Συστήματα τροφοδοσίας Τηλεπικοινωνιών
 • Εφεδρικά Συστήματα Βιομηχανίας
 • DC UPS
περισσότερα–>

Hλεκτρομηχανολογικά

Electromechanical

 • Εγκατάσταση Ασθενών Ρευμάτων
 • Εγκατάσταση Ισχυρών Ρευμάτων
 • Εγκατάσταση Οπτικών Ινών
περισσότερα–>

Υ/Σ Μέσης Τάσης

substations

 • Σχεδίαση – κατασκευή Υ/Σ
 • Εγκατάσταση – Τερματισμοί Μ.Τ.
περισσότερα–>

Custom Made Solutions

Custom Made Soutions

 • Μεταφορά ισχύος DC
 • Αυτόνομη τροφοδοσία DC/AC
 • Αδιάλειπτη τροφοδοσία
περισσότερα–>