Μεταφορά έδρας Rutech S.A.

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι από 06/10/14 η εταιρεία μεταφέρεται στην οδό Θέμιδος 20 στον Ταύρο, Τ.Κ. 177 78.

Τα λοιπά στοιχεία της εταιρείας παραμένουν ως έχουν.